Política de privacitat

 

1. Navegació anónima per la web

Edicions Arrahona només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

a. El nom de domini del proveïdor (PSI) i / o adreça IP que els dóna accés a la xarxa.

b. La data i hora d'accés al nostre web.

c. L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre web.

d. El nombre de visitants diaris de cada secció.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 

2. Navegació amb Javascript, CSS y Cookies

Per navegar per aquest lloc web cal tenir activades les opcions de Javascript, CSS i Cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten guardar elements de personalització dels continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al lloc web d'Edicions Arrahona. Totes les nostres galetes guarden la informació de forma encriptada i es destrueixen de forma automàtica passat cert temps.

L'usuari, per la seva banda, podrà eliminar les galetes que li siguin remeses mitjançant la configuració del navegador utilitzat per accedir al lloc web d'Edicions Arrahona.

 

3. Tractament de les dades obtingudes mitjançant la web

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals que l'usuari faciliti a través del web www.edicionesarrahona.com seran objecte de tractament i incorporats en un fitxer titularitat d'Edicions Arrahona del qual és responsable Edicions Arrahona SLU, amb domicili social al C / Casanova, 3-5 - 08011 Barcelona.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat gestionar les sol·licituds que l'usuari realitzi a Edicions Arrahona a través del lloc web i complir les obligacions legals d'Edicions Arrahona en matèria de protecció de dades personals, així com -en el seu cas- altres finalitats que s'indiquin en els formularis del lloc web on es demanen les dades de l'usuari.

Les dades que se sol·licitin a l'usuari en els formularis de recollida tindran caràcter obligatori llevat que s'indiqui el contrari en el formulari corresponent. En el cas que l'usuari no faciliti les dades sol·licitades amb caràcter obligatori, Edicions Arrahona no podrà tramitar el servei demanat mitjançant el formulari de què es tracti. Edicions Arrahona es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

El titular de les dades personals haurà de dirigir per escrit a arrahona@edicionesarrahona.com o al domicili social d'Edicions Arrahona anteriorment indicat, per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu al tractament responsabilitat d'Edicions Arraona, indicant en l'assumpte 'LOPD' i acreditant la seva identitat.

 

4. Seguretat

Garantim que qualsevol transmissió que es produeixi de les seves dades personals es farà mitjançant una tecnologia que compleix els màxims estàndards de seguretat. La comunicació entre la seva màquina i els nostres servidors s'estableix de manera encriptada. El tractament de les dades es realitzarà exclusivament personal autoritzat i responsable d'Edicions Arrahona.

 

Ediciones Arrahona S.L.U.

Adreça: C/ Casanova, 3-5 - 08011

TEL : 93 423 57 30

arrahona@edicionesarrahona.com

CIF B08566135 -  Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo: 22879 - Folio: 213 - Hoja: B-44674 - Inscripción 6