Condicions d'ús

 

Edicions Arrahona S.L.U. amb domicili en C / Casanova, 3-5 - 08011 Barcelona, amb CIF B08566135 posa a disposició al seu lloc web www.edicionesarrahona.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web d'Edicions Arrahona per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web www.edicionesarrahona.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web d'Edicions Arrahona implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

 

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

 

1.1.-La utilització del lloc web d'Edicions Arrahona no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi consultar informació específica dels articles existents en www.edicionesarrahona.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament Edicions Arrahona prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d'Edicions Arrahona o a tercers.

1.1.2.- Realitzarsense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( "mail bombing ").

1.2.- Edicions Arrahona podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

 

 SEGONA.- CONTINGUTS


Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Edicions Arrahona utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Edicions Arrahona únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Tercers aliens a, Edicions Arrahona bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web o als notícies d'altres llocs dels que no és titular Edicions Arrahona. Edicions Arrahona en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links.

L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web d'Edicions Arrahona no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

 
2.3.- Edicions Arrahona es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

Els preus indicats en www.edicionesarrahona.com són correctes excepte errada, en aquest cas se li realitzarà la devolució integra de la compra si no s'ha realitzat l'enviament, en cas de produir-se aquesta incidència se li notificarà immediatament al comprador per correu electrònic o per telèfon.

La disponibilitat dels articles aquesta compromesa a la disponibilitat dels mateixos en el fabricant, Edicions Arrahona no es fa càrrec de trencaments d'estoc en el fabricant o pròpies i el comprador admet aquest fet en realitzar la compra desistint de qualsevol reclamació per aquesta causa, en cas de produir-se aquesta incidència se li notificarà immediatament al comprador per correu electrònic o per telèfon i en aquest cas se li realitzarà la devolució integra de la compra si no s'ha realitzat l'enviament.

  

TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

 

Edicions Arrahona informa que el lloc web www.edicionesarrahona.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés d'Edicions Arrahona.

Edicions Arrahona utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

 

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

 Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

  

CINQUENA

 

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Edicions Arrahona podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part d'Edicions Arrahona.